: + 90 (224) 453 48 78 
Her hakkı saklıdır © 2014 Arz Mühendislik Jeolojik Hizmetler Ltd. Şti.
  • https://www.facebook.com/arzjeolojik
  • https://www.twitter.com/arzmuhendislik

ZEMİN ETÜD VE SONDAJI


Ülke  nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşamakta  olup, planlanan her türlü mühendislik yapılarının inşaası öncesinde deprem, şişme-

sıvılaşma-oturma, heyelan ve kayma riski gibi tehlikelere karşı  önlem alınması zorunluluktur.


İş akışı şu şekildedir: Şirketimize gerekli evraklarla (tapu fotokopisi, imar durumu, kotlu kroki, aplikasyon ve vaziyet planı) birlikte yapmış olduğunuz başvurunuz sonrasında çalışma yapılacak arazi deneyimli mühendis kadromuzca incelenir. İnceleme sonucunda arazinin topoğrafyası, şev durumu arsa büyüklüğü ve yapılacak binanın kat adedi bilgileri, birlikte yorumlanarak yapılacak sondaj veya araştırma çukuru sayısı ve yerleri ile birlikte, jeofizik etüd dahilinde yapılacak olan sismik, elektrik özdirenç ve mikrotremor ölçüm profillerinin sayısı ve yerleri belirlenerek zemin etüdü projesine başlanır. Açılan kuyulardan alınan numuneler Bayındırlık Bakanlığınca onaylı zemin araştırma laboratuarlarında incelendikten sonra çıkan sonuçlar birlikte yorumlanır ve zemin durumu kısa bir süre içerisinde rapor halinde sizlere sunulur.