: + 90 (224) 453 48 78 
Her hakkı saklıdır © 2014 Arz Mühendislik Jeolojik Hizmetler Ltd. Şti.
  • https://www.facebook.com/arzjeolojik
  • https://www.twitter.com/arzmuhendislik

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDLER


Yapılan Jeolojik ve Jeoteknik etüd neticesinde,  zeminden kaynaklanabilecek zararların

en alt düzeye indirilmesi amacıyla zeminin özelliklerini belirlemek, söz konusu sahada,

Jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığını varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması, 

geniş alanların mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yerleşime uygun yer seçimi gibi)

çalışmalarını kapsar. Yapılan çalışmanın iş akışı şu şekilde olmaktadır:


-Şehir plancısı arazinizin halihazır haritalarını hazırlar.

-Arazinizin Onaylı halihazır haritası ve gerekli diğer evrakları ile şirketimize yapacağınız

başvurunuz ile çalışmalar başlar.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapacağımız başvuru ile arazinizde yapılacak

olan zemin sondajı, rezistivite, mikrotremör, sismik, mass deney adetleri belirlenir.

-Mühendislerimiz nezaretinde tamamlanan saha çalışmalarından sonra büro çalışmaları ile

İmar Uygulama planına esas Jeolojik-Jeoteknik rapor hazırlanır.

-Hazırlanan raporların idarece onayından sonra çalışma tamamlanır.